Certyfikaty

Swoją działalność terapeutyczną opieram o szereg profesjonalnych kursów i szkoleń, których odbycie zostało potwierdzone poniższymi certyfikatami i dyplomami. Ciągle doskonalę swój warsztat, uczestnicząc regularnie w dodatkowych szkoleniach.